top of page

Innhold Del 1. Lederskap og kultur

Paradigmeskifte:

-  Fra ressurseffektivitet til flyt effektivitet
- Fra arbeid som effektivitet til arbeid som læring
- Fra en push til pull..

Forstår vi hva kultur er?
Endring av kultur er som å lage en ny sti i skogen.
Lederskap Dette kan utløses ved godt lederskap, -vær forankret i verdier og sett høye mål.

Lean ledelse:

–    å gå og se selv, spørre og vise respekt

–    ledelse ved å eksperimentere

–    forbedringer som en kontinuerlig prosess

–    ledelse ved å coache, konstruktiv dialog

Tap: Enhver virksomhet har betydelige synlige og usynlige tap og dermed et svært stort forbedringspotensial.

Lærende organisasjon: Lean er i sin kjerne ledelse for utvikling av lærende organisasjoner.

Gjennombrudd: Vi må planlegge for et gjennombrudd, et punkt der forbedringer og fornyinger tar av.
Planen for å få til dette, bygger på dynamisk bruk av PDSA, resultatmål, prosessmål og KPI-er kombinert med verdiforankret ledelse.

Vi bruker A3 kommunikasjon for å bygge og kommunisere planen.

DEL 1.

Kapittel 1. Forelesningsnotat #1 kap. 1-3

Kapittel 2. Oppbygging av Lean ledelse programmet

Kapittel 3. Historisk backgrunn

Kapittel 4. Hva er Lean?  F 2 Intro til Lean ledelse-2.pdf

Kapittel 5. Lean Ledelse 

Kapittel 6. Det uslåelig arbeidslaget  

Kapittel 7. Planlegging for gjennombrudd 

Kapittel 8. Lean SpeiletMal for selvvurdering (basis), Lean speil Mal

Kapittel 9. Masterplan og Hoshin Ledelse

bottom of page