top of page

(Only in Norwegian)

Mer enn noen gang trenger vi å forbedre kvalitet i vårt lederskap. Lærende lederskap utløser en kjedereaksjon av forbedringer og læring. Alle virksomheter er «komplekse tilpasningssystemer» der raskere felles læring er nøkkelen til suksess. Det starter med hvordan vi tenker. Utvikling av mentale modeller som er tettere på hvordan virkeligheten egentlig er. Dette kurset handler om å forstå systemer og å forstå og forbedre vår tenkning. 

 

Dette er andre gjennomføring med oppstart med nettsamling i desember og ferdig kurs før sommeren 24. Programmet er et samarbeid mellom Institute for Learning Organizations og Flowit. Det faglige innholdet er blant annet utvikla som del av et «PhD» program som Bjarne Berg Wig har gått i regi av Cabrera Research Lab i Boston, og som del av to F&U programmer støttet av Norsk Forskningsråd. Det første programmet (2020-2022) resulterte i metodikk for å identifisere sterke adaptive læringskulturer (LOS Speilet). Det andre F&U-programmet ALIOS (akselerert læring i organisasjoner og samfunn) er kommet godt i gang og skal utvikle metoder for bedre tenkemodenhet, systemtenkning og system ledelse der vi knytter an til verdens ledende forskning på området. Gjesteforelesere i Norge vil komme fra F&U teamet i ALIOS: Sidsel W. Storaas, Johannes Borge, Kari Heggholmen, Einar Jørgensen. John Richard Hansen.

 

Dette kurset vil gi deg et betydelig løft videre, både individuelt ved at du bedre bevisst tenker, og for din virksomhet ved at ditt lederskap vil ha langt større virkning. Som på tidligere Lean kurs, knytter vi læring til de konkrete utfordringene dere står i.  Kurset vil derfor gi dobbelt virkning. Alle deltakerne har flere år med Lean og kontinuerlig forbedring i egen virksomhet. Trippel L programmet skal utløse potensial som ligger i deg og dine medarbeidere som du nesten ikke trodde var mulig.

 

En vesentlig nytteverdi for deg vil være å studere sammen med noen av Norges beste på området.

 • Facebook
 • LinkedIn

Kalender

Modul 1.         Lean og systemtenkning

 • Januar – selvstudier

 • 1.Febrar – nettbasert oppstart samling

 • 27.Feb. mars nettbasert samling

 • 13.-14. Mars. Lunch-til lunch samling på Aker Tranby v Drammen

 

Modul 2.         Læringskultur og Obeya

 • 20. mars, nettbasert samling

 • 4. april,  nettbasert samling

 • 17. og 18. april. Samling hos Toyota Jæger Automobil i Bergen

 • Utvikling av egen strategisk Obeya 

 

Modul 3.         Lærende lederskap

 • 22. mai, nettbasert samling

 • 13.-14.juni Fysisk samling hos Flowit i Haugesund

 • Oppgave innlevering 

 • 12.-13. september – offisiell utdeling av sertifikater på Lean konferansen i Stavanger (Frivillig)

 

 • Lærebøker sendes ut når dere har meldt dere på

 • Alt materiell vil være tilgjengelig på egen kursportal 24/7.

 • Sertifikat vil bli delt ut på Lean konferansen i Sept. 24

 

 

Bjarne Berg Wig                                                                    Thorleif K. Sire

Institute for Learning Organizations                                     Flowit

bottom of page