top of page

Da er vi klare til en spennende læreprosess. Dere har fått to to lærebøkene vi skal bruke. Før første nettsamling den 20.april, bør dere lese kapittel 1,3 og 4 i Lærende organisasjon og kapittel 1 i Flock not clock.

 

Kursledelse og fagansvarlig er undertegnede, Bjarne Berg Wig fra Institute for Learning Organizations, og Dr. Gunnar Anderson fra Høgskolen i Østfold som har deltatt i utviklingen av kurset. I tillegg vil dere bli kjent med Norges ledende eksperter innen lærende organisasjon:
 

Sidsel W. Storaas               Storaas Consulting (Master Black Belt)

Eivind Reke                         Forsker, SINTEF,

Halvor Prestmoen Lean leder i Aker Solutions

Einar Jørgensen, systemtenkning spesialist

Rolf Qvenild                       tidligere direktør KV

Kari Heggholmen                 Førstelektor og fagbokforfatter, Høgskolen på Vestlandet

John Richard Hanssen            Spersialrådgiver, Center for Transformative Leadership (CTL)

Johannes O. Borge                 Ledende Lean rådgiver, Borge Lean Consulting                    

  • Facebook
  • LinkedIn

Kalender

Modul 1

  • 20 april nettsamling zoom

  • Samling på Kongsberg 28 - 29 april 

Modul 2

  • 8.Juni nettsamling

  • August - LOS Speil datainnsamling

  • 17.august nettsamling

  • 15. og 16.september, samling i Gjesdal Kommune

Tripple L.png
bottom of page