top of page

Kapittel 1 Hva er en lærende organisasjon?

En lærende organisasjon er et komplekst system som evner å tilpasse seg gjennom felles læring. 

Her bruker vi et rammeverk kalt VMCL. Dette er egentlig rammeverket for ALLE organisasjoner. Men ved å være dette bevisst setter vi organisasjonen bedre i stand til å lære. 
 

Skjermbilde 2023-07-31 kl. 10.37.13.png

Introduksjon: Hvorfor Obeya og hvorfor nå?

Formålet med denne boka er å sette alle typer ledere, tillitsvalgte og operatører i stand til å forsterke evnen til å tilpasse seg utfordringer og en ringer gjennom å bli bedre til å lære sammen. Frederick Laloux skriver i sin epokegjørende bok Reinvention Organizations. Det har vært mange organisasjonsparadigmer (tenkemåter)  før og det vil komme nye i fremtiden. Organisasjoner endrer seg fordi de må, slik Charles Darwin i sin tid formulerte det i forhold til arter.

Formål. Systemtenkning med Obeya skal hjelpe til med overgangen fra tradisjonell målstyring til utvikling av dynamiske og lærende systemer.

Det er flere viktige kilder dere kan søke opp her. Men jeg anbefaler dere å starte med å lese Dr. Demings New Economics. (Hvis dere ikke har den, bestill!

Helt sentralt i Demings teori er at mesteparten resultater vi ikke vil ha er "bygget inn" i systemene. Ved å forstå systemene bedre, vil vi være i stand til å forbedre dem. Folkene er mer enn bra nok, men vi må endre måten vi leder på.

Da må vi ha kunnskap. Dette er det sentrale. Vi må slutte å "tro" og skaffe oss peiling ved å observere og tenke bedre. 

Del 1 i boka tar for seg det teoretiske grunnlaget for dette skiftet.
Del II tar for seg metoder og teknikker for å få det til. Her er det en annen sentral kilde vi kommer mye inn på, nemlig forskningen til Derek og Laura Cabrera. De oppdaget de bakenforliggende kognitive funksjonene for systemtenkning. Her ligger en rekke videoer og lærestoff dere kan fordype dere i..

Reinventing Organizations

173204012_1248312408917984_6392773934470573912_n.jpg

Hvordan kunne Toyota utvikle en ny bil og hele dens produksjons og logistikksystem på under halve tiden av konkurrentene? 

Kapittel 4 Digital Obeya

Ifølge en forskningsrapport fra blant annet forskere fra NTNU og Politecnico di Milano, har den tradisjonelle papirbaserte Obeya en del begrensninger. Altså - utfordringer vi kan løse gjennom innovasjonssamarbeid framover. Her er noen av de kravene deres forskning har stilt til framtidas virtuelle Obeya:

Politecnico di Milano (Studie av digital Obeya)

Kapittel 5 Systemtenking gjort enkelt

Distinktion

System

Relasjon

Perspektiv

Kapittel 6 Samsynn

I huler og på bergvegger verden over, finner vi bilder av naturfenomener, dyr, jaktsymboler, redskaper som menneskene visualiserte på veggene. De stammer fra våre forfedre. Å synliggjøre ideer og ting går tilbake 40 000 år i menneskeslektas historie

Kapittel 7 Syktelinje

Når vi utvikler vårt Obeya «rom» må vi se helheten og hvordan disse tre funksjonene virker sammen. I figuren under er dette illustrert

Kapittel 8 System, nøkkeltall, og hovedutfordringer

Demings poeng var å få alle til å se sammenhengene mellom alle de ulike delene av systemet. Inkludert kundenes opplevelser og feedback fra markedet.

Kapittel 9 Læring

Vi har kommet til den viktigste ved Obeya. Nemlig utvikling av ny kunnskap. Vi må få svar på hvordan vi forbedrer og fornyer våre kapasitetssystemer for å utføre oppdrag og nå vår visjon eller mål. 

Kapittel 10 Selvvurdering før oppstart av Obeya

Flyselskapet Southwest Airlines i USA er berømt for sitt system for tverrfunksjon

samarbeid.

bottom of page