top of page
KAPITTEL 12.

Lærende strategiledelse

12.1.

Ny tenkning om strategi

12.2.

Ny og bedre Hoshin Kanri

12.3.

Doble det bra og halvere det dårlige

12.4.

Vreng organisasjonenene!

12.5.

En forståelig og motiverende visjon

12.6.

Kultur for læring

12.7.

8 regler for endringsledelse

bottom of page