top of page

KAPITTEL 8. 

Systemtenkning gjort enkelt

Ressurser

Hvordan vi tenker om verden rundt oss, danner utgangspunkt for hvordan vi videreutvikler våre liv, våre organisasjoner og våre samfunn.  Finnes det en skjult krise som underbygger alle andre kriser? Finne det en ”meta-krise”?

 

Svaret er: Tenkning som for lengst har gått ut på dato.

Kapittel 8.1 Lær av naturen - forsterking og balanse
bottom of page