top of page

 Kapittel 5

Fundamentet i god Lean praksis

 

Når vi skal utvikle ekte lærende organisasjoner, må vi bygge videre på god praksis. Vi må studere og lære av de beste virksomhetene her hjemme og de beste ute. Dette kapitlet må ikke leses som «riktig» historieskriving, men som drøfting av hvordan vi kan lære av og bygge videre på god praksis.

Jeg har valgt ut fem selskaper. Hver og en av dem er i særklasse innenfor sin bran- sje, og hver og en av dem har evnet eller evner å gripe dypt inn i endring av kultur 

5.1 Toyota Production System

her er noen ressurser på noen nøkkelkonsepter (klikk på lenken)

 

 

• «Jidoka»


• «Just-in-time»

• «Kaizen»


• «Hansei» 

5.2. Hydro møter Toyota Production System

  RESSURSER

I dette kapittelet skal vi se på fem læreeksempler og noen nøkkellæringer vi må bygge videre på. Her er en video med Jeffrey Liker som har skrevet mange bøker om Toyota. 

Han snakker om ledelsesprinsippene i Toyota

Her ligger VINT reseach report som omhandler utvikling av teknologi. (Klikk på bildet) Inneholder mye viktige data om hva ny teknologi er og hvordan det påvirker forholdet mellom teknologi, maskiner og oss mennesker.

bottom of page