top of page

 Kapittel 4

Ekte og falsk Lean

En ganske stor del av norske virksomheter – bedrifter, kommuner og andre organisasjoner – arbeider med en eller annen form for forbedringsledelse. Kontinuerlig forbedring, Lean, Lean Six Sigma. Navnet skjemmer ingen. Jeg har valgt å kalle det Lean-virksomheter, ettersom det er det navnet flest bruker. Og de fleste av disse er også medlem av et Lean-nettverk, som Lean Forum Norge og det nye nettverket for lærende organisasjoner – LOS Norge.  Spørsmålet er 

4.1. Hvorfor lykkes så få?

 

Et nøkkelsitat fra Michael Ballè et al

"Topplederne som lykkes, forandret ikke virksomheten for å gjøre den mer Lean, men først og fremst forandret de sin egen tenkemåte om business, og de lærte denne tenkemåten til sine kollegaer og team". 

4.2. Konsulentens dilemma

Å være Lean konsulent er vanskelig fordi det hele tiden er et paradoks. Man velger å utføre konsulentstøtte basert på det virksomheten ber om/ønsker. Men bår det virklige behovet er å endre de toneangivende ledere sin måte å tenke organisasjon på, ender mange konsulenter ufrivillig å bli en del av problemet og ikke løsningen.

4.3."Tayloristisk Lean"

Se denne korte videoen om "Tayloristisk Lean"

4.4 Når to ulike kulturer møtes

Bob Emiliani har forsket på hvorfor mange ledere (USA) ikke endrer til Lean (det han kaller progressiv Lean) til tross for at den er overlegent den mest økonomisk lønsomme filosofien. Gå inn på Bobs blogg og her finner dere mange data og perspektiver på dette.

W.Edwards Deming tar et flengende oppgjør med "The prevailing system of management" i boka New Economics. Denne er et MUST for å forstå hvorfor systemtenkning kombinert med en dyp humanisme er nødvendig.

  RESSURSER

Her er noen nyttige bøker for å forstå fslsk og ekte Lean

 

 

 

Se videoen hvor Bernt Nagell fra Samarbeidsutvikling foredrar om forholdet mellom menneske og maskin og hvilke utfordringer dette har for ledere..

Lean Manager og  The Gold Mine av Michael Ballè er begge bøker som gir en grundig innføring i selve kjerne i Lean ledelse og Lean som en helhetlig folosofi.

Videoen under forklarer hvordan Lean ikke kommer etter at man har laget strategi, men Lean som selve strategien for å utvikle en ekte lærende orgaisasjon.

Den siste boka som er skrevet sammen med Jach Chaize og andre medforfattere forklarer dette tydeligst. Jeg har brukt kolder derfra i denne boka. 

Også Bob Emiliani som jeg presenterte i kapittel 2 gir viktige perspektiver på dette skillet.

bottom of page