top of page
Del III. Framtid
ORGANISASJON 5.0

KAPITTEL 13.

Morgengry

eller

solnedgang?

KAPITTEL 14.

 

Organisasjon 

som levende 

sysemer

KAPITTEL 15.

Om å lede fra 

framtida

U teori og de "ville"

problemene

15.1.

Veien gjennom U

15.2.

Prinsippene for U

15.3.

Nye bedrifter og nye kommuner

15.4.

Sluttord

bottom of page