top of page
Del III. Framtid
ORGANISASJON 5.0

KAPITTEL 13.

Morgengry

eller

solnedgang?

KAPITTEL 14.

 Organisasjon 

som levende 

sysemer

KAPITTEL 15.

Om å lede fra 

framtida

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Åpne deltakende

organisasjoner

De usynlige lærende lederne

Framveksten av et nytt

Organisasjonsparadigme

Organisasjon bygget på tillit

Hele mennesket, selvledelse

og evolusjonsperspektiv

bottom of page