Del III. Framtid
ORGANISASJON 5.0

KAPITTEL 13.

Morgengry

eller

solnedgang?

KAPITTEL 14.

 Organisasjon 

som levende 

sysemer

KAPITTEL 15.

Om å lede fra 

framtida

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Åpne deltakende

organisasjoner

De usynlige lærende lederne

Framveksten av et nytt

Organisasjonsparadigme

Organisasjon bygget på tillit

Hele mennesket, selvledelse

og evolusjonsperspektiv