top of page
Del III. Framtid
ORGANISASJON 5.0

KAPITTEL 13.

Morgengry

eller

solnedgang?

KAPITTEL 14.

 Organisasjon 

som levende 

sysemer

KAPITTEL 15.

Om å lede fra 

framtida

13.1.

Tilpasning til kompleksitet

13.2.

Titanic perspektivet

bottom of page