KAPITTEL 11.
Ledelse for lærende organisasjoner

11.1.

Motvind eller medvind?

11.2.

To veiskiller

11.3.

Hva god ledelse ikke er

11.4.

Lederskap et og de

dominerende behovene

11.5.

Hjernerevolusjon

11.6.

U-reisen: Åpent sinn,

åpent hjerte, åpen vilje

11.7.

Nye vaner, ny sti i skogen