top of page

KAPITTEL 10.

Samhandling 

over grenser

10.1.

Hva er samhandling over grenser?

10.2.

hva er en arbeidsrelasjon?

10.3.

Samhandling over grenser er en hybrid

10.4.

Relasjonell samskaping

10.5.

Relasjonelt lederskap

10.6

Hvordan komme i gang?

bottom of page