top of page

Del I Fortid

OPPBRUDD

DEL  I. FORTID

Del I retter blikke bakover og forsøker å utfordre de mentale modellene vi har som hindrer ny kunnskap. Hvert av de seks kapitlene i del I har egne nettsider, med tilhørende ressurser.

KAPITTEL I.

Evolusjonen

KAPITTEL  2

Drivere for

oppbrudd

KAPITTEL 3

Fra mekanisk 

tenkning til 

systemtenkning

KAPITTEL 4

-Ekte og falsk 

Lean 

KAPITTEL 5

God praksis og

bygg videre på

KAPITTEL 6

Den umistelige 

norske

modellen

Klikk på det kapitlet du ønsker ressurser fra!

NB: Vær oppmerksom på at flere av sidene kun er i versjon 1.0 og under utvikling.

bottom of page